Leasing pracowników z Ukrainy

Leasing pracowników z Ukrainy

Oceń użyteczność informacji:
4.8/5, 15 głosów

Uwaga! O nowych możliwościach dla firm i warunkach zatrudnienia od marca 2023 można przeczytać tutaj:

Preferencje dla firm zatrudniających Ukraińców i wsparcie dla osób udzielających pomocy ukraińskim uchodźcom

 

Jednym z najszybszych i najłatwiejszych sposobów rekrutacji pracownika z Ukrainy jest skorzystanie z oferty agencji pracy tymczasowej, która oferują tzw. Leasing pracowników z Ukrainy. Metoda ta cieszy się dużą popularnością, ponieważ pozwala uniknąć wielu uciążliwych formalności związanych z rekrutacją i legalizacją pracy cudzoziemców.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zasadach współpracy przy leasingu pracowników z Ukrainy, jego korzyściach, wadach, zagrożeniach i możliwościach.

Jak wygląda zatrudnianie Ukraińców z agencją pośrednictwa pracy?

Leasing pracowniczy to usługa polegająca na wynajmie pracowników z Ukrainy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Firma najmująca Ukraińców jest w takim układzie klientem, a nie pracodawcą. Podpisuje ona umowę z agencją, która wypożycza jej pracowników na określony czas, pozostając przy tym ich formalnym pracodawcą. Oznacza to, że to właśnie agencja wypłaca pracownikom ich wynagrodzenie, pomaga zalegalizować pobyt i pracę w Polsce, dokonuje rozliczeń urzędowych i zajmuje się wszystkimi innymi kwestiami formalnymi.

Klient nie jest nawet związany żadną umową z wynajętymi pracownikami. On jedynie zleca im odpowiednie zadania, nadzoruje ich pracę oraz rozlicza się z agencją pośredniczącą w pracy Ukraińców.

Podział obowiązków przy wynajmie pracowników z Ukrainy

Agencja pracy tymczasowej:

Klient:

1. Organizacja całego procesu rekrutacji pracowników z Ukrainy

2. Formalności urzędowe związane z legalizacją pracy i pobytu Ukraińca w Polsce

3. Obsługa kadrowo – płacowa ( np. wypłata wynagrodzeń, odprowadzanie składek do Zusu czy rozliczenia z Urzędem Skarbowym)

4. Pomoc w organizacji przyjazdu Ukraińca do Polski, zapewnienie mu zakwaterowania i transportu do miejsca pracy.

5. Bieżąca opieka organizacyjna nad pracownikami z Ukrainy

1. Zapewnienie odpowiednich warunków do pracy

2. Zlecanie zadań

3. Nadzór

Pamiętaj! Wypowiadając umowę z agencją pośredniczącą w pracy Ukraińców nie zwalniamy żadnego pracownika! Nie ciążą więc na nas żadne obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy. Pracownik z którego rezygnujemy pozostaje nadal zatrudniony w agencji i może zostać przez nią skierowany do innego klienta.Główną zaletą takiego rozwiązania jest więc wygoda oraz brak kosztów samej rekrutacji i wynikających z niej formalności. Sprawia to, że leasing pracowników z Ukrainy jest również usługą bardzo elastyczną. Jeśli najmowany pracownik nie sprawdza się w naszej firmie, można go bez problemu i dodatkowej rekrutacji wymienić na innego, lub też całkowicie zrezygnować z usług agencji, wypowiadając jej umowę. 

Co więcej, jeśli po jakimś czasie zdecydujemy się ponownie nawiązać współprace z tą samą agencjĄ, a pracownik z którego musieliśmy zrezygnować sprawdził się u nas w firmie (o zerwaniu współpracy zdecydowały inne czynniki) możemy liczyć na jego powtórne przyjście.

Oczywiście wszystkie te korzyści mają swoje odwzorowanie w cenie. Opłata, jaką pobiera agencja pośrednicząca w pracy Ukraińców musi wystarczyć bowiem na pokrycie jej kosztów (w tym np. wynagrodzenia pracownika) oraz zapewnić zysk.

Warto się jednak zastanowić nad takim rozwiązaniem, jeśli potrzebujemy szybko uzupełnić braki kadrowe w naszej firmie. Wynajem pracowników z Ukrainy sprawdza się szczególnie w krótkim i średnim okresie. Stosując to narzędzie, zapewnisz sobie korzyści płynące z nowej siły roboczej oraz unikniesz setek formalności i ryzyka prawnego, związanego z zatrudnianiem cudzoziemców. 

Chcesz dowiedzieć się, gdzie szukać pracowników z Ukrainy, czytaj więcej jak znaleźć pracownika z Ukrainy.

Co zyskujesz?

WYGODA

 • szybka i sprawna rekrutacja
 • minimalna ilość formalności – tylko jedna umowa i faktura do zapłacenia
 • brak obowiązków pracodawcy

OSZCZĘDNOŚĆ

 • koszty rekrutacji po stronie agencji
 • koszt VAT bez dodatkowych obciążeń
 • Koszty obsługi kadrowo-płacowej  po stronie agencji

BEZPIECZEŃSTWO

 • ryzyko całkowicie po stronie agencji
 • brak kontroli urzędowych
 • natychmiastowe zastępstwo w przypadku rezygnacji jednego z zatrudnionych

To wszystko sprawia, że wynajem pracowników z Ukrainy poprzez agencje pośrednictwa pracy jest obecnie wykorzystywany przez wiele firm na Polskim rynku. Ale jak to wygląda w praktyce?

5 kroków do udanego leasingu pracowników z Ukrainy

Krok I – pierwszy kontakt z agencją

Na początku pracodawca przedstawia swoje oczekiwania i zapotrzebowanie na pracowników, a przedstawiciele agencji zbierają szczegółowy wywiad środowiskowy. Skupiają się przede wszystkim na specyfice danego przedsiębiorstwa, stanowiskach i obowiązkach, które pełnić mieliby najmowani pracownicy, ilości potrzebnych osób, ich niezbędnych kompetencjach i czasie, przez jaki świadczyć mieliby swoje usługi w danej firmie.

Krok II – Przedstawienie oferty

Agencja analizuje zebrane informacje i przygotowuje ofertę pośrednictwa w pracy Ukraińców. Zawiera ona bardzo dokładny opis obowiązków agencji, stanowisk, jakie mieliby zająć wynajmowani przez nią pracownicy oraz stawek za godzinę pracy każdego z nich.

Krok III – Podpisanie umowy

Po negocjacjach i dogadaniu wszystkich szczegółów następuję podpisanie umowy o pośrednictwie pracy pracowników z Ukrainy. Agencja rozpoczyna rekrutację i zbiera ekipę pracownicza zgodną z zapisami umowy, a klient przygotowuje dla nich stanowiska pracy.

Krok IV – Oddelegowanie pracowników do klienta

Wynajęcie przez agencję pracownicy rozpoczynają swoją prace u klienta. Agencja wypłaca im wynagrodzenie i pilnuje wszystkich kwestii formalnych. Reaguje też na fluktuację kadr i uzupełni braki, jeśli takowe powstają.

Krok V – Rozliczenie

Agencja wystawia Klientowi fakturę VAT na podstawie wykazu godzin i stawki za roboczogodzinę określonej w umowie.

Jeśli jesteś zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca, czytaj więcej jak zatrudnić pracownika z Ukrainy.

Jak wybrać odpowiednią agencję pośredniczącą w pracy Ukraińców?

Od wybory właściwej agencji zależy w tym bardzo dużo, bowiem przejmuje ona od klienta praktycznie wszystkie obowiązki związane z obsługą formalno-płacową pracowników. Oto 4 błędów, najczęściej popełnianych przez agencję:

 1. Źle przeprowadzona rekrutacja – Aby osiągnąć należyte efekty nie wystarczy zatrudnić kogokolwiek byle szybciej i taniej, a to niestety częsta praktyka wśród nierzetelnych agencji pośrednictwa pracy. W końcu agencji zależy na tym, by pracownik był dla niej jak najtańszy w utrzymaniu, a jego potencjalny brak kompetencji to już problem klienta. Agencji chodzi o jak najszybsze rozpoczęcie zlecenie i wystawienie pierwszych faktur. Klient oczywiście zgłasza swoje obiekcje, żąda wymiany pracownika, a to powoduje sytuacje konfliktowe i dużą fluktuację kadr.
 2. Nieznajomość Prawa – Wszechstronność usług świadczonych przez agencję wymaga, by działała ona w oparciu o liczne akty prawne. Musi ona nie tylko umieć zrekrutować pracownika z Ukrainy, ale i zalegalizować jego pobyt i pracę w Polsce, zapewnić odpowiednią opiekę, opłacać składki na ZUS czy do Urzędu Skarbowego i wiele innych. Jakikolwiek błąd formalny popełniony przez agencję pośrednictwa pracy dla Ukraińców może skutkować problemami w przypadku kontroli Straży Granicznej czy Państwowej Inspekcji Pracy. Konsekwencję zaniedbań lub nawet celowego złamania prawa przez agencję mogą dotknąć również klientów, którym agencja ta wynajmowała pracowników z Ukrainy.
 3. Brak dopasowania do potrzeb klienta – Niestety obecnie na rynku działa wiele agencji, funkcjonujących w oparciu o jeden model świadczenia usług i jeden wzór umowy. Proponują one wszystkim klientom dokładnie to samo, mimo że potrzeby tych klientów mogą się diametralnie różnić. Trzeba w końcu też brać pod uwagę specyfikę firmy, jej wielkość, strukturę organizacyjną czy branżę w której działa.
 4. Kiepski poziom obsługi klienta – Specyfika usług świadczonych przez agencję wymaga, by jej pracownicy utrzymywali stały kontakt zarówno z klientem, jak i z wynajętymi mu pracownikami. I nie chodzi tu tylko o dostępność w godzinach 8 – 16 przez pięć dni w tygodniu, ale o bardziej kompleksowe podejście do sprawy. Koordynatorzy po stronie agencji powinni być łatwo dostępni oraz posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą leasingu pracowników z Ukrainy.

Dlatego, jeśli interesuje Cię, leasingu pracowników z Ukrainy, koniecznie zapoznaj się naszą ofertą lub skorzystaj z wyszukiwarki pracowników z Ukrainy.

Oceń użyteczność informacji:
4.8/5, 15 głosów
Messenger