Preferencje dla firm zatrudniających Ukraińców i wsparcie dla osób udzielających pomocy ukraińskim uchodźcom

Preferencje dla firm zatrudniających Ukraińców i wsparcie dla osób udzielających pomocy ukraińskim uchodźcom

Oceń użyteczność informacji: 4.8/5, 12 głosów
 1. Niższy VAT za pomoc na Ukrainie
 2. Brak podatku dochodowego dla osób pomagających uchodźcom z Ukrainy
 3. Jaki będzie okres obowiązywania preferencji?
 4. Jakie zmiany zostaną wprowadzone przy zatrudnianiu uchodźców z Ukrainy?
 5. Jak będzie wyglądało zatrudnianie Ukraińców?
 6. Z jakich przepisów można skorzystać przy dłuższych umowach o pracę?
 7. Możliwość wprowadzenia limitu zatrudniania obywateli z Ukrainy
 8. Jak można poszukiwać pracowników z Ukrainy?

Wojna na Ukrainie sprawiła, że do Polski przybyło wielu uchodźców. Rząd pracuje z tego powodu nad przepisami, które mają na celu ułatwienie funkcjonowania Ukraińców na terenie kraju. Dotyczy to zmian przepisów związanych z zatrudnianiem obcokrajowców.

Dotychczas Ukrainiec, który planował podjęcie pracy na terenie Polski, musiał uzyskać wizę pozwalającą na podjęcie legalnej pracy. Taki dokument można było uzyskać w polskich placówkach dyplomatycznych, które działały na terenie Ukrainy. Dopiero po uzyskaniu takiego dokumentu pracownik z Ukrainy mógł zgodnie z prawem rozpocząć pracę. Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania obcokrajowców sprawiły, że formalności można zrealizować na terenie Polski. Uciekający przed wojną Ukraińcy mogą podjąć pracę po powiadomieniu urzędu pracy.

Zmiany w przepisach prawa mają dotyczyć także możliwości uzyskania między innymi:

 • 500+,
 • świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ,
 • świadczeń socjalnych,
 • edukacji.

Innym rodzajem wsparcia, które planuje polski rząd, jest zapewnienie między innymi preferencji podatkowych dla osób, które zdecydowały się na pomoc uchodźcom. Takie osoby będą mogły starać się także o świadczenia pieniężneWsparcie finansowe, które przyjęły do domów lub mieszkań uciekających z Ukrainy, mogą starać się o uzyskanie 40 złotych dziennie przez okres dwóch miesięcy.

Niższy VAT za pomoc na Ukrainie

Na korzyści podatkowe mogą liczyć firmy, które zdecydują się na realizowanie pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Dostarczane im produkty i usługi nie są objęte podatkiem VAT. Obowiązuje zerowa stawka.

Jednak brak konieczności zapłaty podatku VAT jest możliwe po spełnieniu takich warunków jak:

 • przekazanie pomocy za pośrednictwem określonych organizacji pomocowych,
 • podpisanie umowy na dostawy konkretnych towarów i usług.

Brak podatku dochodowego dla osób pomagających uchodźcom z Ukrainy

Polski rząd zdecydował się na poszerzenie preferencji podatkowych dotyczących darowizn, a także przygotował rozwiązanie mające na celu zapewnić możliwość niepłacenia podatku dochodowego. Modyfikacja przepisów ma ułatwić odliczanie kwot od dochodu. Środki przekazane na działalność pożytku publicznego mogą być odliczone przez osoby fizyczne do maksymalnie 6% dochodu. Natomiast firmy rozliczające się w ramach CIT mogą odliczyć do 10%.

Zmiany przepisów mają natomiast na celu możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego. Obejmować ma to środki finansowe, które rząd przekazuje na pomoc uchodźcom firmom, czy osobom prywatnym. Dotyczy to pieniędzy uzyskanych w związku z przyjęciem Ukraińców uciekających przed wojną do domu lub mieszkania.

Jaki będzie okres obowiązywania preferencji?

Dla decydujących się na skorzystanie z rządowych preferencji znaczenie ma również to, jak długo będą one obowiązywać. Na razie rząd nie wskazał czasu obowiązywania możliwości korzystania z odliczeń podatkowych. Natomiast można od nich korzystać od 24.02.2022 roku. Zatem można się spodziewać, że nowe przepisy będą obowiązywać w bieżącym roku podatkowym. Możliwość korzystania z obniżonego VAT będzie obowiązywać do 30.06.2022. Należy się jednak spodziewać, że czas obowiązywania preferencji może być przedłużony. Wiele zależy od tego, jak będzie kształtować się sytuacja na Ukrainie, a także, jakie będą potrzeby uchodźców, którzy będą przebywać w Polsce.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone przy zatrudnianiu uchodźców z Ukrainy?

Dotychczasowe przepisy dotyczące zatrudniania obcokrajowców wskazywały, że taka osoba musi przed podjęciem pracy posiadać potwierdzenie legalności pobytu na terenie Polski. Jednak podejmowanie pracy na takich warunkach byłoby sporym utrudnieniem dla osób uciekających przed wojną. Z tego powodu polski rząd zdecydował się na uproszczenie całej procedury. Legalizacja pobytu ma być uznawana a priori. Każda osoba, która dotarła do Polski od dnia 24.02.2022 r. i przebywa na terytorium Polski zgodnie z prawem. Warunkiem jest zadeklarowanie pobytu na terenie Polski. Okres legalnego pobytu będzie obowiązywał przez 18 miesięcy.

Natomiast ze specjalnych warunków legalizacji pobytu nie będą mogli skorzystać obywatele Ukrainy, którzy wcześniej uzyskali:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • status uchodźcy,
 • zgodę na pobyt tolerowany,
 • ochronę uzupełniającą.

Jak będzie wyglądało zatrudnianie Ukraińców?

Obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski, mogą podejmować legalnie pracę.

Na podstawie wprowadzonych przepisów dotyczy to:

 • obywateli Ukrainy legalnie przebywających w Polsce,
 • uchodźców ukraińskich, których pobyt został uznany za legalny na podstawie nowych przepisów.

Natomiast na pracodawcy, u którego taka osoba podejmie się ciąży obowiązek powiadomienia powiatowego urzędu pracy. Zgłoszenie należy złożyć w ciągu 14 dni od momentu podjęcia pracy przez obcokrajowca. Zatem obowiązki w stosunku do pracodawców zostały ograniczone w stosunku do tego, jak wyglądają w przypadku standardowego zatrudniania cudzoziemców.

Przy zatrudnianiu pracownika z zagranicy należy:

 • dokonać rejestracji w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania obowiązków w miejscu pracy.
 • uzyskać zezwolenie na pracę sezonową,
 • uzyskać zezwolenie na pracę.

Uproszczeniem procedury zatrudniania osób z Ukrainy, których pobyt został zalegalizowany specjalnymi przepisami, jest możliwe dokonać w ramach systemu teleinformatycznego. Ma to na celu uzyskanie możliwości znacznie szybszego uzyskania potwierdzenia, że pracownik legalnie wykonuje pracę. Z systemu teleinformatycznego zgłoszenia wykonywania pracy przez obcokrajowców z Ukrainy, można skorzystać również w przypadku tych zatrudnionych, którzy realizowali pracę już wcześniej. Dodatkowo warto brać pod uwagę, że brak zgłoszenia nie będzie powodował braku możliwości wykonywania pracy. Obcokrajowiec z Ukrainy będzie mógł nadal wykonywać swoje obowiązki. Teleinformatyczne zgłoszenie ma na celu jedynie zapewnić możliwość monitorowania sytuacji związanej z zatrudnianiem uchodźców.

Z jakich przepisów można skorzystać przy dłuższych umowach o pracę?

W pewnych sytuacjach pracodawcy mogą zdecydować się na skorzystanie z dotychczasowych przepisów dotyczących uzyskania zezwolenia na pracę. W wielu sytuacjach może to być rozwiązanie bardziej wygodne. Nie trzeba wówczas martwić się kontrolowaniem tego, jaki jest status pracownika. Szczególnie przy zawieraniu długoterminowych umów uzyskanie pozwolenia na pracę zapewnia, że nie trzeba korzystać z czasowych przepisów, które mają na razie obowiązywać jedynie 18 miesięcy. Zatem skorzystanie z dotychczas obowiązujących przepisów pozwala uzyskać pozwolenie na pracę dla pracownika z Ukrainy na okres 3 lat. Natomiast zmieniły się przepisy, które dotyczą oświadczeń o wykonywaniu pracy. Nowelizacja ustawy wydłużyła czas, w którym taki dokument obowiązuje do 24 miesięcy. Zatem jest to kolejne ułatwienie dla pracodawców, które ma zachęcić do zatrudniania osób, które trafiły do Polski w wyniku działań wojennych na obszarze Ukrainy.

Możliwość wprowadzenia limitu zatrudniania obywateli z Ukrainy

W ustawie, jaka dotyczy zatrudniania Ukraińców, ustawodawca zdecydował się na ustalenie limitu zatrudniania obcokrajowców. Jednak mają być one określone dopiero w drodze rozporządzenia. Zatem nie obowiązują a priori. Natomiast władza wykonawcza może zdecydować się na ustalenie, limitu, który będzie odnoszony do łącznej liczby pracowników.

Rozporządzenia dotyczące limitu zatrudniania obywateli z Ukrainy mogą być wprowadzone w związku z:

 • porządkiem publicznym,
 • bezpieczeństwem państwa,
 • ochroną lokalnych rynków pracy,
 • zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców.

Wprowadzenie znacznych preferencji w zatrudnianiu uchodźców z Ukrainy może powodować pewne problemy. Dotyczyć to może tego, że, że część pracodawców może chcieć wykorzystać możliwość korzystania z pracy osób, które mogą być gotowe podejmować ją na gorszych warunkach. Mogłoby to ograniczać możliwości podejmowania pracy przez obywateli Polski. Natomiast na razie to, jak takie przepisy mogą być wykorzystane, nie zostało określone. Obcokrajowcy z Ukrainy dopiero decydują się na poszukiwanie pracy, więc trudno ustalić to, jak będą się kształtować statystyki w konkretnych regionach kraju.

Jak można poszukiwać pracowników z Ukrainy?

Wielu pracodawców zastanawia się, w jaki sposób mogą zacząć poszukiwać pracowników, którzy pochodzą z Ukrainy. W jednych firmach wynika to z chęci pomocy takim ludziom w szybkim znalezieniu jakiejkolwiek pracy. W innych firmach wynika to z zapotrzebowania na nowych pracowników na konkretnych stanowiskach. Rząd dla takich firm przygotował także ułatwienia dotyczące tego, jak można przeprowadzić proces poszukiwania nowych pracowników. Zgłoszenia można składać między innymi za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy. Pozwala to znacznie szybciej uzyskać informacje o dostępności pracowników pochodzących z Ukrainy. Dodatkowo można liczyć na to, że do pracy zostaną skierowane osoby, które mają odpowiednie kompetencje, umiejętności zawodowe, doświadczenie w realizowaniu zadań na konkretnym stanowisku. Drugim sposobem zgłoszenia zapotrzebowania na pracowników, którzy pochodzą z Ukrainy, jest skorzystanie z rządowej strony internetowej. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem strony pomagamukrainie.gov.pl.

Firmy działające w konkretnych regionach, mogą zdecydować się również na zapoznanie się ze szczegółowymi rozwiązaniami, które zostały wprowadzone przez powiatowe urzędy pracy. Konkretne placówki mogą ustalać swoje rozwiązania dotyczące tego, w jaki sposób można przeprowadzić proces zatrudniania obcokrajowców. Zapoznanie się z takimi informacjami pozwala często znacznie skrócić czas, w którym będzie można znaleźć odpowiednich pracowników zza wschodniej granicy. Bezpośrednie zwrócenie się do powiatowych urzędów pracy często będzie lepszym rozwiązaniem, gdyż mogą mieć one lepsze informacje o poszukujących pracy Ukraińcach w konkretnych miejscowościach.

Na naszym serwisie mogą Państwo opublikować swoje oferty pracy, dla bezpośredniego dostępu do potencjalnych pracowników. Odwiedza nas ok. 60 000 użytkowników miesięcznie.

Oceń użyteczność informacji: 4.8/5, 12 głosów
Messenger