ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ «UKRAINCY DO PRACY»

Перш ніж використовувати веб-сайт «Ukraincy Do Pracy», просимо ознайомитися з даним документом.

Відвідуючи Сайт «Ukraincy Do Pracy», реєструючись на ньому та використовуючи його Послуги, ви автоматично даєте свою згоду на дотримання правил, описаних в даному документі. Якщо вас не влаштовують будь-які пункти або ви з ними не згодні, припиніть використання веб-сайту.

 1. В даній Угоді використані наступні поняття та терміни:

1.1 Ukraincy Do Pracy – сайт ukraincydopracy.pl.

1.2 Користувач - дієздатна фізична особа, яка пройшла реєстрацію на Сайті та користується Послугами Сайту Ukraincy Do Pracy.

1.3 Роботодавці - фізичні або юридичні особи, що не є афілійованими з Сайтом Ukraincy Do Pracy, які розміщують на Сайті публічні пропозиції про роботу, визначають умови роботи й критерії здобувачів.

1.4 Персональна анкета - індивідуальна сторінка на Сайті, яка належить певному зареєстрованому Користувачеві. У Персональній анкеті вказуються всі необхідні дані, потрібні для пошуку роботи, в тому числі деякі особисті контакти. Переглядати Анкету може сам Користувач, адміністратор Сайту та Роботодавець в обсязі, визначеному власником Анкети.

1.5 Персональні дані - інформація, зазначена Користувачем в Персональній анкеті, а саме: прізвище, ім'я, контактний номер телефону, стать, дата народження, адреса електронної пошти, місце прописки чи проживання, громадянство, дані про попередні місця роботи й стаж, інша інформація, необхідна для пошуку роботи в системі.

1.6 Послуги — будь-які інформаційні послуги, які надає Ukraincy Do Pracy за допомогою свого веб-сайту.

1.7 Політика конфіденційності - обов'язкова частина Угоди між сторонами, правила збору й обробки Персональних даних Користувача, які регулюють взаємовідносини Користувача та Ukraincy Do Pracy. Документ розміщений в глобальній мережі за адресою https://ukraincydopracy.pl/uk/pages/polityka-prywatnosci.

1.8 Сайт - інтернет-ресурс, розташований за адресою https://ukraincydopracy.pl/, власність Ukraincy Do Pracy, створений для надання Послуг.

1.9 Правила користування (Угода) - документ, що описує правила використання Сайту, а також доповнення до нього й Політика конфіденційності, які разом складають Договір взаємодії між Користувачем і Ukraincy Do Pracy згідно з ст. 634 Цивільного кодексу України.

 1. Опис Послуг і порядок їх надання

2.1 Предметом даної Угоди є особливості та правила використання Сайту і його функціоналу Користувачем, а також права та обов'язки сторін.

2.2. Використання Сайту є безкоштовним для будь-яких Користувачів і не вимагає ніяких комісій і стягнень. Однак Ukraincy Do Pracy має право змінити умови користування Сайтом, в тому числі надавати додаткові Послуги на платній основі.

2.3. Для реєстрації на Сайті Користувач повинен заповнити Персональну анкету та внести в неї необхідні дані. Також в Анкеті необхідно заповнити обов'язкові поля - інформацію, що містить деякі особисті дані. За допомогою Персональної анкети Роботодавці зможуть здійснювати пошук Користувачів для пропозиції їм роботи.

2.4 Згідно з умовами цієї Угоди, Ukraincy Do Pracy надає Користувачам наступні Послуги:

 • створення Персональної анкети Користувачами й надання доступу до неї Роботодавцям;
 • доступ до бази інформаційних пропозицій від Роботодавців;
 • доступ до бази Роботодавців;
 • надання контактних даних Користувачів Роботодавцям для подальшого зв'язку та пропозиції вакансій;
 • направлення запитів Користувачів до повідомлень від Роботодавців;
 • регулярна розсилка пропозицій від Роботодавців за умови, що в Персональній анкеті Користувач вказав своє бажання отримувати подібні повідомлення на свою електронну адресу або телефон.
 1. Обов’язки Користувача

3.1 При використанні Сайту Користувач повинен дотримуватися всіх правил, що описані в цій Угоді, в тому числі не порушувати права Роботодавців, Ukraincy Do Pracy і третіх осіб.

3.2 Користувач зобов'язаний самостійно забезпечувати безпеку своєї Персональної анкети, не допускаючи до Особистих даних сторонніх осіб.

3.3 Користувач зобов'язується не порушувати цілісність Сайту будь-якими шляхами, в тому числі не втручатися в роботу Сайту шляхом встановлення сторонніх шкідливих програм для отримання та збереження даних Анкет інших Користувачів для особистих цілей, а також намагатися отримати вихідних код шляхом запуску автоматизованих додатків.

3.4 Користувач зобов'язаний надавати лише правдиву інформацію в Персональній анкеті. Заборонено вказувати неправдиві дані, а також інформацію, яка стосується осіб, які не мають відношення до Сайту.

3.5 У кожного Користувача повинна бути тільки одна Персональна анкета. Забороняється створювати більше однієї Анкети для одного Користувача.

3.6 Персональні дані повинні бути вказані в відповідних полях Персональної анкети. Заборонено вказувати їх у поле "Про себе".

 1. Відповідальність Ukraincy Do Pracy

4.1 Ukraincy Do Pracy відповідає за якісне та своєчасне надання Послуг через Сайт, а також відповідає за його працездатність і адміністрування. Ukraincy Do Pracy зобов'язаний повідомляти Користувача про будь-які зміни в умовах користування Сайтом за допомогою повідомлень на номер телефону, який Користувач вказав у своїй Персональній анкеті.

4.2 Ukraincy Do Pracy не несе відповідальність за правдивість і зміст даних, наданих Роботодавцем у вакансії або Користувачем в Анкеті. На Сайті надана лише та інформація, яку сторони вказують у своїх Анкетах і повідомленнях. Ukraincy Do Pracy надає виключно інформаційні послуги для можливості співпраці Роботодавця та Користувача, але не гарантує точність наданої інформації щодо умов роботи й рівня заробітної плати.

4.3 Ukraincy Do Pracy не відповідає за збитки, які виникли в результаті використання Сайту.

4.4 Адміністрація Ukraincy Do Pracy докладає всіх можливих зусиль для нормальної і стабільної роботи Сайту, проте не може гарантувати повну безпеку і відсутність помилок.

 1. Права Ukraincy Do Pracy

5.1 Ukraincy Do Pracy залишає за собою право змінювати Сайт на свій розсуд.

5.2 Ukraincy Do Pracy має право на зміну інформаційних повідомлень без попередження Користувачів.

5.3 Ukraincy Do Pracy може в односторонньому порядку й без попередження видаляти або коригувати дані, надані Користувачами або Працедавцями в тому випадку, якщо не були дотримані правила Угоди або були порушені умови безпеки. Користувачі передають адміністрації Ukraincy Do Pracy тільки майнові права на матеріали для подальшого розміщення на Сайті.

 1. Конфіденційність та захист Персональних даних

6.1 Ukraincy Do Pracy робить все, щоб зазначені на Сайті дані були конфіденційні та до них був обмежений доступ.

6.2 Ukraincy Do Pracy дає гарантію, що всі Персональні дані Користувачів будуть зберігатися, використовуватися та оброблятися відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". У свою чергу Користувач дає свою згоду на зберігання, обробку та використання своїх Персональних даних у рамках використання інформаційних послуг Ukraincy Do Pracy.

6.3 Порядок збору, використання й зберігання Персональних даних описаний в Політиці конфіденційності.

 1. Права інтелектуальної власності

7.1 Всі компоненти Сайту і Сайт в цілому захищені законодавством відповідно до закону про захист прав інтелектуальної власності.

7.2 При користуванні Сайтом Користувач погоджується з тим, що всі матеріали, розміщені на Сайті є захищеними авторськими правами, комерційною таємницею та торговими марками. Будь-яке копіювання та розповсюдження цих матеріалів без дозволу Ukraincy Do Pracy строго заборонені.

7.3 Будь-які особи, в тому числі Користувачі Сайту, можуть залучатися до відповідальності за незаконне використання або копіювання матеріалів Сайту. Використання матеріалів, захищених правами інтелектуальної власності, суворо заборонено.

 1. Політика вирішення спорів між сторонами

8.1 Будь-які суперечки між Ukraincy Do Pracy і Користувачем в процесі виконання цієї Угоди будуть вирішуватися шляхом переговорів.

8.2 Якщо переговори не принесуть бажаних результатів протягом 30 (тридцяти) календарних днів, суперечка буде передана на розгляд компетентного суду України відповідно до застосовного права.

8.3 Застосовним правом для цієї Угоди є право України.

 1. Прикінцеві положення

9.1 Ukraincy Do Pracy має право в односторонньому порядку змінювати, доповнювати чи виключати певні положення Угоди на свій розсуд.

9.2 Зміни в Угоді стають активними в момент їх публікації на Сайті, якщо інше не зазначено в Угоді. Дата внесення змін буде вказана в полі «дата внесення останніх змін».

9.3 Для припинення дії Угоди Користувач повинен припинити користуватися Послугами Сайту Ukraincy Do Pracy.

9.4 Для припинення дії Угоди адміністрація Ukraincy Do Pracy повинна попередньо попередити про це Користувачів шляхом відправлення листа на електронну адресу або номер телефону, вказаний в Персональній анкеті на Сайті.

9.5 Для уточнення питань, що стосуються цієї Угоди, Користувачі можуть звертатися за адресою електронної пошти info@ukraincydopracy.pl.

Messenger